Pridaj videoklip

Naša FUHA hitparáda je zameraná hlavne na slovenské a české začínajúce hudobné skupiny, hudobné projekty, sólových umelcov a autorov, ktorí tvoria svoju vlastnú autorskú hudbu a videoklipy bez obmedzenia hudobného žánru.

Naším cieľom je tieto skupiny a umelcov viac zviditeľniť pre širšie publikum na Slovensku a v Českej republike. Do budúcnosti plánujeme aj zaujímavé ceny pre videoklipy, ktoré sa umiestnia na popredných miestach našej FUHA hitparády.

Ako to funguje?

Každé kolo FUHA hitparády pozostáva z 8 videoklipov.

Po skončení hlasovania sa všetky hlasy spočítajú a podľa toho sa zostaví rebríček hitparády do nasledujúceho kola hitparády FUHA.

Posledné 4 videoklipy, ktoré dostanú najmenej hlasov z FUHA hitparády vypadávajú a na ich miesto pribudnú 4 novo nasadené videoklipy.

Ako hlasovať?

Hlasuje sa na webe www.fuha.eu kde môžete hlasovať iba jeden krát za jeden videoklip v rámci jedného kola.

Podmienky zaradenia videoklipu

Keďže našu hitparádu FUHA vysielame na youtubovom kanáli musíme dodržiavať určité pravidlá a preto nemôžeme zaradiť do našej hitparády FUHA videoklipy ak:

 1. autori hudby, alebo autori textu majú zmluvu o zastupovaní v SOZA, alebo OSA
 2. hudobná skupina (výkonný umelci) majú zmluvu so spoločnosťou Slovgram, OZIS, alebo Intergram
 3. skladba vyšla na hudobnom nosiči a je predmetom vydavateľskej zmluvy s výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
 4. video porušuje pravidlá Youtube
 5. sa jedná o prevzatú (cover) hudbu, alebo text
 6. hudobný videoklip je určený pre deti

Pokiaľ sa vás uvedené body netýkajú pošlite nám e-mail s nasledujúcimi informáciami:

 1. Link na stiahnutie videoklipu minimálne v HD kvalite, alebo videoklip pošlite cez dátovú zásielkovú službu napríklad www.uschovna.cz
 2. Youtube link videoklipu (ak ho máte zverejnený aj na YT)
 3. Názov hudobnej skupiny, umelca
 4. Názov skladby
 5. Stručný popis o videoklipe, skladbe, skupine, umelcovi (tento popis, text bude uvedený pred odvysielaním videoklipu v našej FUHA hitparáde a bude uverejnený aj na našom webe www.fuha.eu)
 6. Súhlas na odvysielanie videoklipu v našej FUHA hitparáde (Súhlasím s nasadením a odvysielaním videoklipu vo FUHA hitparáde. Potvrdzujem a vyhlasujem že skladba a videoklip neporušuje autorské práva a spĺňa podmienky zaradenia videoklipu do FUHA hitparády.)
 7. Prezentačnú fotku skupiny, alebo umelca (zverejníme aj na našom webe www.fuha.eu)
 8. Meno, priezvisko a telefónny kontakt kontaktnej osoby (nebude nikde zverejnené ani použité pre marketingové účely, bude použité iba pre interné účely)

Prosím pošlite info ku každému bodu, inak videoklip nezaradíme do našej hitparády

Náš e-mail: hitparada@fuha.eu